X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
DARMOWE zaświadczenia w 5 minut!

Opis i analiza przypadku

Uczeń w kryzysie - formularz pomocy
Monika Gurgon, Sebastian Łuczak. Wołomin
Opis i analiza przypadku wychowawczego
Malwina Kwiatkowska. Białystok
Praca z uczniem mającym trudności w nauce. Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjno-wychowawczego
Anna Gałęziewska. Skierniewice
Problem z adaptacją dziecka nieśmiałego w przedszkolu
Dominika Turska. Rycerka Górna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna niesiona w szkole opdstawowej dla ucznia autystycznego na podstawie studium przepadku indywidualnego
Agnieszka Hetel. Gryfów Śląski
Opis i analiza przypadku: Wpływ izolacji pandemicznej na w problemy w nauce na przykładzie ucznia szkoły ponadpodstawowej
Sławomir Łakomy. Dębica
Analiza i opis dziecka z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim
Luiza Tarnawska. Szczecin
O motywacji - studium przypadku
Jolanta Skopek. Brwinów
Dziecko agresywne w grupie przedszkolnej. Opis i analiza przypadku
Iwona Romanowska. Białystok
Opis i analiza przypadku - dziecko z niedosłuchem. Prognoza i diagnoza pedagogiczna
Monika Spałka. Koszalin
Opis i analiza przypadku - uczennica wykazująca postawy aspołeczne
Agnieszka Osuch. Zamość
Indywidualne wsparcie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych obszarach aktywności
Lilia Kubień. Wieliszew
Terapia dziecka z zaburzeniami czucia głębokiego oraz wrażenia z ruchu o tendencji do podwrażliwości
Monika Jakubowska. Toruń
Praca z uczniem zdolnym. Analiza i opis przypadku dydaktycznego
Monika Brzyska. Polichna
Analiza i opis przypadku wychowawczego
Monika Brzyska. Polichna
Specyfika funkcjonowania osoby z zespołem Aspergera. Jakościowe studium przypadku.
Norbert Lewandowski. Gdynia
Diagnoza indywidualnego przypadku
Anna Koch. Prószków
Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości
Hanna Szmurło. Człuchów
Studium przypadku ucznia z lewostronnym niedosłuchem
Ewa Ogonowska. Mińsk Mazowiecki
Opis i analiza ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
Aneta Dominiak. Żelechlinek
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju
Ilona Babara Mielcarek. Ostrów Wlkp.
Opis i analiza przypadku - niepełnosprawność ruchowa
Dominika Rybska-Strzelczyk. Jedlińsk
Opis i analiza przypadku edukacyjnego - dziecko słabowidzące
Agnieszka Bagińska. Goniądz
Analiza przypadku - trudności dydaktyczne
Sylwia Drzewiecka. Lutynia
Analiza przypadku - mutyzm w przedszkolu
Sylwia Drzewiecka. Lutynia
Praca z dzieckiem zdolnym - nieśmiałym
Lidia Zblewska. Grodzisk Mazowiecki
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Lidia Zblewska. Grodzisk Mazowiecki
Studium przypadku dziecka nadaktywnego
Anna Kucharska. Warszawa
Uczeń ze specjalnymi problemami edukacyjnymi w kształceniu informatyczno - elektronicznym
Dariusz Ferenc. Dębica
Komunikacja alternatywna - studium przypadku dziecka z autyzmem
Beata Czaja. Lubsko
Opis i analiza przypadku - praca z uczniem zdolnym
Małgorzata Borowiecka. Sarnów
Opis i analiza przypadku - dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Aneta Gędek. Skierniewice
Opis i analiza przypadku wychowawczego - Chłopiec agresywny w stosunku do kolegów, absorbujący swoim zachowaniem
Renata Tkaczyk. Iłża
Opis i analiza przypadku edukacyjnego: Chłopiec z trudnościami w nauce, zamknięty w sobie
Renata Tkaczyk. Iłża
Opis i analiza przypadku - dziecko z zaburzeniami sfery społeczno-emocjonalnej oraz deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji poznawczych i komunikacji językowej
Jolanta Kania. Bielsko-Biała
Analiza przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym
Lidia Kałużna. Truskaw
Opis i analiza dziecka, u którego zdiagnozowano autyzm
Jolanta Chilczuk. Warszawa
Opis i analiza dziecka wycofanego w kontaktach społecznych
Jolanta Chilczuk. Warszawa
Dziecko z autyzmem - studium przypadku
Ewa Stępień. Górzno
Opis i analiza dziecka nieśmiałego z wadą wymowy
Magdalena Warzocha. Legnica
Opis i analiza wdrożenia działań wychowawczych
Justyna Sitkowska. Wyrąb Karwacki
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku
Agnieszka Redosz. Dąbrówka Ług
Opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
Justyna Chudy. Dąbrowa Górnicza
Analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
Justyna Chudy. Dąbrowa Górnicza
Funkcjonowanie szkolne dziecka z autyzmem
Beata Streit. Lubaczów
Studium przypadku ucznia z wadą słuchu
Gabriela Walecka. Legnica
Jak pomóc uczniowi z dysleksją?
Celestyna Konieczna-Pierzyna. Bydgoszcz
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego: Przypadek agresywnego - nadpobudliwego dziecka
Renata Dufek. Chełm
Indywidualne podejście do ucznia
Agnieszka Wysocka. Szczecinek
Fobia szkolna - opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego
Monika Piasecka. Poznań
Analiza przypadku ucznia zdolnego: uczeń - artysta
Małgorzata Mielniczuk. Żółtańce
Problemy sensoryczne dziecka w wieku przedszkolnym - opis i analiza przypadku
Czapska Zofia. Miętne koło Garwolina
Problemy sensoryczne dziecka w wieku przedszkolnym - opis i analiza przypadku
Zofia Czapska. Miętne koło Garwolina
Studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością - przypadek 2.
Anna Popiel, Monika Lesiak. Radoszyce
Studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością - przypadek 1.
Monika Lesiak, Anna Popiel. Radoszyce
Analiza przypadku
Katarzyna Behot. Jugowice
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego. Dziecko obcojęzyczne w przedszkolu w grupie 6-latków
Eliza Kossakowska. Baciuty Kolonia
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
Edyta Pieniążek. Wrocław
Analiza przypadku dziecka z autyzmem oraz zaburzeniami funkcjonowania społecznego
Alina Szkopiak. Wrocław
Opis i analiza przypadku - dziecko agresywne w wieku przedszkolnym
Agnieszka Drożdż. Rycerka Górna
Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego - nadpobudliwość psychoruchowa
Monika Piasecka. Poznań
Problem mutyzmu wybiórczego w młodszym wieku szkolnym
Małgorzata Osmola. Mielec
Uczeń z zespołem Aspergera charakteryzujący się dużą nieśmiałością oraz nieumiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami
Anna Dąbrowska. Bydgoszcz
Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego - uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym
Alina Szkopiak. Częstochowa
Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją
Justyna Kocoń. Milówka
Opis i analiza przypadku - Dziecko niedowidzące
Katarzyna Kruszczyńska. Włocławek
Opis i analiza problemu edukacyjno-wychowawczego
Jolanta Domagalska. Łąck
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu edukacyjnego - uczeń obcojęzyczny w klasie
Magdalena Kieliszek. Częstochowa
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązania problemu - trudności wychowawcze w grupie przedszkolnej
Małgorzata Głaz. Łódź
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego - problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego
Zbigniew Lomperta. Przasnysz
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego - dziecko z trudnościami w nauce
Zbigniew Lomperta. Przasnysz
Opis i analiza przypadku edukacyjnego - praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu
Monika Pietrów. Rycerka Dolna
Opis i analiza przypadku edukacyjnego - problemy z adaptacją dziecka nieśmiałego i niesamodzielnego
Monika Pietrów. Rycerka Dolna
Opis i analiza przypadku dziecka z mutyzmem
Katarzyna Stokwiszewska. Ozorków
Opis i analiza przypadku pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Iwona Pałac. Tychy
Opis i analiza przypadku pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
Iwona Pałac. Tychy
Studium indywidualnego przypadku - afazja motoryczna
Joanna Roterman. Olkusz
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem aspergera
Mariola Oparcik. Radom
Studium przypadku - badanie z wykorzystaniem testów projekcyjnych oraz zadań badających funkcje poznawcze
Wioletta Kluczniok. Orzesze
Opis i analiza przypadku
Joanna Borowska. Ostrowiec Świętokrzyski
Studium indywidualnego przypadku ucznia z Zespołem Aspergera
Katarzyna Bryk. Warszawa
Pozycja dziecka niepełnosprawnego fizycznie w klasie szkolnej. Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego
Beata Mitura. Wola Okrzejska
Opis i analiza przypadku: Problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego
Katarzyna Wierzchowska. Łuków
Opis i analiza przypadku - dziecko z autyzmem dziecięcym w grupie przedszkolnej
Ewa Wiśniewska. Kraków
Praca z uczniem zdolnym - opis i analiza przypadku
Katarzyna Urban. Łukawiec
Integracja grupy - opis i analiza przypadku
Katarzyna Urban. Łukawiec
Edukacyjno-wychowawcze problemy dzieci z niepełnosprawnością ruchową
Magdalena Maślarz. Wrocław
Opis i analiza - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Justyna Sawicka. Gorzów Wlkp.
Opis i analiza przypadku - mutyzm wybiórczy
Jolanta Kania. Bielsko-Biala
Dziecko z zespołem Aspergera
Lucyna Kozłowska. Warszawa
Dziecko zdolne w grupie przedszkolnej
Lidia Migdał. Głuszyna
Opis i analiza rozwiązywania przypadku wychowawczego dotyczącego ściągania
Marcin Kowalczyk. Łaszew Rządowy
Opis i analiza przypadku pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji
Marcin Siewiera. Częstochowa
Opis i analiza przypadku jako spełnienie wymagania §8 ust.2 pkt.5- uczennica z dysfunkcją wzroku
Beata Lentner. Koszalin
Opis i analiza przypadku pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji
Marcin Siewiera. Częstochowa
Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w zachowaniu
Beata Lentner. Koszalin
Opis i analiza przypadku. Negatywne relacje interpersonalne w mało licznej klasie
Agnieszka Wtorkowska. Rybna
Opis i analiza przypadku ucznia z mutyzmem wybiórczym
Bogusława Szaniawska. Garwoiln
Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Bogusława Szaniawska. Garwoiln
Opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym
Marcin Siewiera. Częstochowa
Opis przypadku - dokuczanie w klasie
Agnieszka Wtorkowska. Rybna
Analiza i opis przypadku
Agata Fidelus. Kazimierza Wielka
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego i edukacyjnego Krzysia - ucznia sprawiającego trudności wychowawcze
Małgorzata Pacholska. Warszawa
Opis i analiza przypadku ucznia sprawiającego problemy dydaktyczno-wychowawcze
Agnieszka Pastusiak-Filipek. Bełchatów
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
Elżbieta Żemetro. Gryfów Śląski
Analiza i opis przypadku: Problem z funkcjonowaniem społecznym, poznawczym oraz psychoruchowym u grupy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym
Agata Fidelus. Kazimierza Wielka
Funkcjonowanie emocjonalno - społeczne dziecka z Zespołem Aspergera (ZA) w młodszym wieku szkolnym w zespole klasowym - Studium przypadku
Karolina Sobota. Kielce
Opis i analiza przypadku z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych: Uczeń sprawiający trudności wychowawcze
Renata Bujas. Rzeszotary
Opis i analiza przypadku dziecka z układu ryzyka zaburzeń
Weronika Trzcińska. Gniezno
Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami wychowawczymi
Anna Matusiak. Gryfino
Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi
Anna Matusiak. Gryfino
Opis i analiza punkt § 8 ust. 2 pkt. 3
Larysa Gruszka. Konin
Analiza przypadku ucznia zdolnego
Larysa Gruszka. Konin
Studium przypadku - afazja ekspresyjna
Agnieszka Kowalewska. Świnoujście
Opis i analiza przypadku rozpoznania problemu dziewczynki z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Drzewiecka Anna. Słupsk
Opis i analiza przypadku dziecka z zaburzeniami sensomotorycznymi
Katarzyna Frącala. Turek
Analiza przypadku
Anna Sendziuk. Police
Przypadek wychowawczy
Katarzyna Gągol. Słupsk
Opis i analiza wychowanka przejawiającego problemy dydaktyczne oraz symptomy niedostosowania społecznego, przyjętego do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na prośbę rodziców
Agnieszka Żywica. Szczecin
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych. Absencja ucznia na zajęciach szkolnych, lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego oraz regulaminu szkoły
Renata Karwowska. Szczecin
Nieprzystosowanie do norm i zasad w internacie - przypadek wychowawczy
Katarzyna Gągol. Słupsk
Opis i analiza przypadku - uczennica przyjęta na drodze egzaminu kwalifikacyjnego
Robert Gorgoń. Mława
Opis i analiza przypadku - uczeń osierocony (Szkoła Muzyczna I st.)
Robert Gorgoń. Mława
Dziecko nadruchliwe i nadwrażliwe emocjonalnie - opis i analiza przypadku
Justyna Bojanowska. Elbląg
Wpływ opracowań lektur szkolnych oraz Internetu na ubożenie języka wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów - opis i analiza przypadku
Agnieszka Oseła. Zamość
Analiza przypadku - dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
Ewa Stefanowska. Kościerzyna
Diagnoza środowiska rodzinnego
Magdalena Janeczek-Kurleto. Kraków
Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem
Anna Mazurkiewicz. Radom
Opis i analiza przypadku - problem integracji w klasie
Agnieszka Szatkowska. Gorzów Wielkopolski
Dziecko nadaktywne - opis i analiza przypadku
Marzanna Michalska. Opolno Zdrój
Opis i analiza przypadku wychowawczego - zaburzenia emocjonalne ucznia po śmierci ojca
Alicja Kluba. Ruda Śląska
Problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego - opis i analiza problemu
Beata Kamińska. Olecko
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu - opis i analiza problemu
Beata Kamińska. Olecko
Problem negatywnych relacji interpersonalnych w zespole klasowym
Anna Bąk. Ośno Lubuskie
Uczeń sprawiający szczególne problemy wychowawcze
Anna Bąk. Ośno Lubuskie
Opis i analiza przypadku dziecka agresywnego w przedszkolu
Wioletta Gadzina. Roztocznik
Alienacja uczennicy w środowisku rówieśniczym
Magdalena Kud. Radymno
Opis i analiza przypadku 5 letniego chłopca wykazującego zaburzenia słuchu fonematycznego
Ewa Chylińska. Płock
Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny - Autyzm
Izabela Lawrenc. Kielce
Opis i analiza przypadku: Rozwiązanie problemu trudności szkolnych i wychowawczych ucznia z zespołem Aspergera
Katarzyna Brzezińska. Włocławek
Opis i analiza przypadku: Uczeń wagarujący
Katarzyna Brzezińska. Włocławek
Brak komunikacji w relacjach: uczeń - nauczyciel i uczeń- zespół klasowy. Opis przypadku
Anna Kędziora. Chorzów
Opis i analiza przypadku: chłopiec z obustronnym niedosłuchem w stopniu znacznym zaaparatowany
Monika Kosmal. Końskie
Analiza przypadku ucznia z ADHD
katarzyna kasprzyk. Zabrze
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego - brak integracji z kasą
Karolina Jedynak. Kraków
Opis i analiza przypadku
Jolanta Cygan. Świnoujście
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo
Małgorzata Borowik. Piłą
Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego
Marta Żebrowska. Bydlino
Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania złożonego problemu, rodzinnego,edukacyjnego i wychowawczego
Marta Żebrowska. Bydlino
Opis i analiza przypadku i rozwiązania problemu rewalidacyjno-wychowawczego chłopca chorego na autyzm z głębokim upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami zachowania
Bogumiła Godszling. Słupsk
Opis i analiza przypadku ucznia z zespołem aspergera i niedostosowaniem do środowiska szpitalnego
Alicja Całus. Opole
Opis i analiza przypadku ucznia dwujęzycznego z dysleksją
Alicja Całus. Opole
Opis i analiza przypadku wychowawczego - absencja szkolna
Anna Kowalska. Szczytno
Opis i analiza przypadku dydaktycznego - zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego
Anna Kowalska. Szczytno
Problem słabych wyników w nauce i problemów z zachowaniem ucznia - analiza przypadku
Agnieszka Szatkowska. Gorzów Wielkopolski
Przypadek edukacyjny
Agnieszka Pawełkiewicz. Wieluń
Opis i analiza problemu wychowawczego dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji
Aneta Kopacz. Zgierz
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjno - wychowawczego dziewczynki o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej z mózgowym porażeniem dziecięcym z zaburzeniami motoryki małej i mowy
Katarzyna Iwanik-Syrek. Słupsk
Mutyzm wybiórczy dziecka. Opis i analiza przypadku psychologiczno - dydaktycznego
Halina Marciniak. Turek
Analiza przypadków i programy pracy
Lidia Czerwińska. Kraków
Opis i analiza przypadku dziecka z Zespołem Downa
Ewa Kisiel. Skierniewice
Opis i analiza przypadku dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ewa Kisiel. Skierniewice
Opis i analiza przypadku: problem edukacyjny
Joanna Wiśniewska-Smętek. Poznań
Opis i analiza przypadku - Adam
Paweł Szymerski. Łęg Probostwo
Opis i analiza przypadku - Justyna
Paweł Szymerski. Łęg Probostwo
Opis i analiza przypadku - uczennica zdolna, ale nieśmiała
Marcin Zgliczyński. Grudziądz
Opis i analiza przypadku ucznia z dużą absencją
Marcin Zgliczyński. Grudziądz
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu edukacyjnego - uczeń zagrożony nieukończeniem szkoły
Wiesława Odalanowska. Człuchów
Jak pomóc nowo przybyłej uczennicy w integracji z zespołem? - opis i analiza przypadku
Joanna Ćmiel. Koluszki
Jak zmotywować ucznia do uczenia się języka angielskiego? - opis i analiza przypadku
Joanna Ćmiel. Koluszki
Analiza przypadku, uczennica mało zdolna, trudna sytuacja rodzinna
Bożena Ferens. Opole
Analiza problemu wychowawczego w świetle przeprowadzonych badań
Monika Kozieł, Iwona Leszczyńska. Częstochowa
Konfliktowe zachowania uczennicy w klasie piątej
Katarzyna Burdzanowska. Gdańsk
Analiza przypadku
Jolanta Cieślik. Radom
Opis i analiza przypadku niesłyszącego dziecka otyłego
Magdalena Woźniak - Chmielewska. Warszawa
Program postępowania z uczniem wagarującym
Blanka Lewicka-Musielak. Gryfino
Opis przypadku edukacyjnego - Uczeń wszechstronnie uzdolniony
Aneta Ościk. Bytom
Opis przypadku wychowawczego - Uczeń z zaburzeniami zachowania
Aneta Ościk. Bytom
Opis i analiza problemu dziecka z niedosłuchem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz dużą absencją
Agnieszka Juchnicka. Białystok
Opis i analiza przypadku ucznia z nadpopudliwością psychoruchową
Monika Mydlarz. Wadowice
Analiza przypadku, uczennica mało zdolna, trudna sytuacja rodzinna
Wioletta Janas. Biecz
Realizacja planu rozwoju - opis i analiza przypadków
Sylwia Kwiatkowska. Płock
Studium przypadku: Zachowania trudne - silna agresja i autoagresja
Małgorzata Jadwga Targowska. Warszawa
Studium przypadku: Trening jedzenia u ucznia z autyzmem z głęboką niedowagą - odwrażliwianie sensoryczne, wprowadzanie nowych pokarmów, działania edukacyjne i przystosowawcze
Małgorzata Jadwiga Targowska. Warszawa
Opis i analiza przypadku - Wojtek lat 5
Dorota Gębala. Grzybowo
Opis i analiza przypadku dziewczynki z autyzmem atypowym upośledzonej w stopniu głębokim
Edyta Kaszny. Nieboczowy
Opis i analiza rozwiązania problemu wychowawczego
Bożena Krakowska. Sieradz
Opis i analiza przypadku edukacyjnego dotyczącego dziecka z trudnościami wychowawczymi
Hanna Grabowska. Poznań
Opis i analiza przypadku edukacyjnego dotyczącego dziecka nieśmiałego z niską samooceną, problemami adaptacyjnymi
Hanna Grabowska. Poznań
Analiza przypadku - uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi w klasie I Szkoły Podstawowej
Agnieszka Polakowska. Zabrze
Analiza przypadku - uczeń z wadą wymowy na zajęciach języka angielskiego w klasach młodszych
Agnieszka Polakowska. Zabrze
Opis i analiza przypadku uczennicy opuszczającej zajęcia
Marta Puławska. Pasłęk
Opis i analiza przypadku braku integracji ucznia ze środowiskiem rówieśniczym
Marta Puławska. Pasłęk
Opis i analiza przypadku wychowawczego: Absencja ucznia na zajęciach szkolnych
Anna Madela. Wieluń
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo
Elżbieta Iwanicka. Trzcianka
Analiza i opis przypadku - charakterystyka czytelnika
Justyna Czerwińska. Gołańcz
Opis i analiza przypadku wychowawczego - dziecko z zaburzonym zachowaniem w Pogotowiu Opiekuńczym
Ewa Puczyńska. Białystok
Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. Priorytety terapii odpowiadające potrzebom terapeutyczno - edukacyjnym dziecka
Urszula Jaworowska. Białystok
Dostosowanie środowiska do pracy dziecka z autyzmem
Urszula Jaworowska. Białystok
Opis i analiza przypadku
Beata Okuniewska-Kryskowiak. Gołańcz
Opis i analiza przypadku
Agnieszka Ewiak-Bałata. Tarnobrzeg
Analiza i opis przypadku - charakterystyka czytelnika
Marzena Jagiełło. Perzów
Analiza przypadku uczeń nadpobudliwy ruchowo oraz z diagnozowanym aspergerem
Alina Szkopiak. Częstochowa
Analiza i opis przypadku: Problemy z rozumieniem tekstu czytanego w języku angielskim
Patrycja Jaśko-Dworak. Chrzanów
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu chłopca głęboko upośledzonego przejawiającego zachowanie agresywne
Katarzyna Tokar. Biesowice
Indywidualny program pracy opiekuńczo - wychowawczej z dzieckiem sześcioletnim Karolem
Małgorzata Bucior. Zamość
Opis i analiza przypadku edukacyjnego. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo i z trudnościami w nauce
Grażyna Gładysz. Stargard Szczeciński
Opis i analiza przypadku - obniżony rozwój intelektualny, niedosłuch
Lis Beata. Częstochowa
Opis, analiza i rozwiązanie problemu ucznia z trudnościami w nauce czytania i pisania
Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała
Opis i analiza przypadku ucznia klasy 1 - fobia szkolna
Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego - alkoholizm
Alicja Martyn. Kobierzyce
Opis i analiza przypadku edukacyjnego
Alicja Rochowiak. Inowrocław
Absencja na zajęciach szkolnych
Ewa Granosik. Aleksandrów Łódzki
Uczennica szczególnie uzdolniona plastycznie i uczennica sprawiająca kłopoty wychowawcze - opis i analiza przypadków
Beata Nowicka. Odolanów
Opis i analiza przypadku dziecka mającego trudności z koncentracją uwagi, motywacją i zaburzeniami mowy
Ewa Zakrzewska. Otyń
Analiza przypadku
Justyna Jarecka. Koszalin
Diagnoza pedagogiczna
Justyna Jarecka. Koszalin
Problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego - opis i analiza przypadku
Wioletta Jarecka. Skaryszew
Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego
Magdalena Klimaszewska. Kłobuck
Opis i analiza indywidualnego przypadku - spektrum autyzmu
Hanna Bednarczyk. Śrem
Uczeń wycofany społecznie - analiza przypadku
Anna Kutek. Kraków
Zaległości w procesie edukacyjnym ucznia wybitnie zdolnego: opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
Joanna Baran. Kraków
Opis i analiza problemu wychowawczego ucznia klasy II gimnazjum: Brak motywacji do nauki
Anna Znaniecka. Malbork
Praca z dzieckiem nadpobudliwym
Wojciech Żelechowski. Łomża
Spadek chęci i motywacji do nauki
Wojciech Żelechowski. Łomża
Opis i analiza przypadku uczennicy z podejrzeniem mutyzmu wybiórczego
Barbara Golian. Mława
Opis i analiza przypadku ucznia z deficytami funkcji percepcyjno-motorycznych
Barbara Golian. Mława
Opis i analiza przypadku dydaktycznego - uczeń z trudnościami w nauce
Anna Krajewska. Przasnysz
Opis przypadku - Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego - edukacyjnego: Brak akceptacji ucznia ze strony pozostałych uczniów w klasie
Magdalena Pęcak. Grabiny
Opis przypadku - Problem uczennicy nadmiernie opuszczającej zajęcia szkolne
Magdalena Pęcak. Grabiny
Opis i analiza przypadku dziecka z problemami w nauce i brakiem utrzymania uwagi podczas lekcji
Ireneusz Chojnacki. Legnica
Opis i analiza przypadku - problemy wychowawcze w placówce opiekuńczej
Beata Miś. Kraków
Analiza przypadku ADHD/Zespół Aspergera
Monika Bizgwa. Jejkowice
Opis i analiza przypadku - Dziecko z deficytami rozwojowymi - rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego dziecka 5 -letniego
Elżbieta Fryc. Cholerzyn
Opis i analiza przypadku
Marta Borek. Nawojowa
Opis i analiza przypadku
Marta Borek. Nawojowa
Opis i analiza przypadku edukacyjnego w świetle awansu nauczyciela polonisty - uczeń z dysleksją rozwojową
Arleta Bednarczyk. Poznań
Opis i analiza przypadku: Trudności wynikające z niewłaściwego zachowania czytelnika
Aneta Lubiejewska. Szczecin
Ocena funkcjonowania ucznia Szkoły Podstawowej na tle grupy rówieśniczej
Justyna Hajdas. Pcim
Studium przypadku
Agnieszka Majewska. Toruń
Trudności w przystosowaniu się dziecka do przedszkola - analiza przypadku
Marzenna Konieczna. Pabianice
Rewalidacja indywidualna i jej znaczenie w procesie wspomagania rozwoju - na podstawie własnych przemyśleń i doświadczeń
Jolanta Maciąg. Koszalin
Rewalidacja indywidualna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w świetle analizy indywidualnego przypadku
Monika Murawska-Ślęzak. Biała Piska
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego uczennicy klasy trzeciej gimnazjum
Justyna Bendryn-Nagórko. Braniewo
Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego ucznia klasy II gimnazjum
Justyna Bendryn-Nagórko. Braniewo
Opis i analiza problemu wychowawczego
Ewa Zakrzewska. Otyń
Opis przypadku - mutyzm selektywny
Ewa Szewczyk. Pruszcz Gdański
Opis i analiza przypadku: Akademie szkolne jako działanie angażujące i motywujące wszystkich uczniów
Arkadiusz Kowalski. Orzechów
Opis i analiza przypadku: Absencja w szkole
Arkadiusz Kowalski. Orzechów
Uczennica z trudnościami w kontaktach interpersonalnych
Anna Andrzejczuk. Kraśnik
Analiza przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi
Anna Andrzejczuk. Kraśnik
Stres zawodowy a obciążenia w pracy oraz strategie radzenia sobie
Aleksandra Murawska. Świecie
Opis i analiza przypadku - uczeń aktywnie działąjący w samorządzie szkolnym
Agnieszka Szczubełek. Antonie
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu
Beata Chyła. Boguszewo
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego. Praca z uczniem z ogólnymi trudnościami w nauce
Maria Marucha. Brzeziny
Opis i analiza problemu wychowawczego w Szkole Przysposabiającej do Pracy
Katarzyna Gąsiorek. Kęty
Opinia
Jagoda Wenderska. Chojnice
Indywidualna analiza przypadku
Małgorzata Piwowarczyk. Wałcz
Opis i analiza przypadku dziecka nieśmiałego
Małgorzata Wrońszczyk. Głowno
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących ucznia
Joanna Brendel. Poznań
Analiza przypadku
Jolanta Dzwolak. Huta Turobińska
Uczeń zdolny - opis i analiza przypadku
Anita Spyrka. Chełm
Opinia pedagogiczna dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym
Justyna Hajdas. Pcim
Opis i analiza przypadku
Dorota Pakuła. Drawno
Analiza rozpoznania i rozwiązania przypadku dydaktycznego - stworzenie redakcji gazetki szkolnej
Edyta Wlazło. Lidzbark Warmiński
Analiza przypadku dydaktycznego ucznia zdolnego
Edyta Wlazło. Lidzbark Warmiński
Analiza przypadku ucznia - trudności wychowawcze
Grzegorz Dziwoń. Kielce
Analiza przypadku ucznia - brak integracji z klasą
Grzegorz Dziwoń. Kielce
Opis i analiza przypadku: Kształtowanie postawy proekologicznej w Szkole Polskiej w Pradze
Agata Vlasakova. Praga
Opis i analiza przypadku wychowawczego i edukacyjnego ucznia
Izabela Piekut. Warszawa
Analiza przypadku: Praca z uczniem mającym problemy z nauką matematyki
Iwona Maćkała. Mrowiny, ul. Szkolna 6/10
Analiza przypadku. Problem dydaktyczny i wychowawczy
Anna Goździak. Kostrzyn
Opis i analiza przypadku edukacyjnego - praca z uczniem zdolnym muzycznie
Teresa Stanisz. Katowice
Studium przypadku dziecka upośledzonego w stopniu głębokim
Elżbieta Wróbel. Zębowice
Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalne
Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy z cechami dysfazji dziecięcej o typie mieszanym
Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
Analiza problemu wychowawczego
Kheiri Al Ghazali. Siemiatycze
Przypadek dziecka wymagający konsultacji psychologicznej
Iwona Ewa Pogorzelska. Łochów
Opis i analiza przypadku: Dziecko z deficytami rozwojowymi - dziecko zdolne w przedszkolu, rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego dziecka 6-letniego
Jolanta Rekowska. Bielsko - Biała
Dziecko zdolne w przedszkolu - analiza przypadku
Beata Korol. Leszno
Opis i analiza przypadku - dziecko zdolne
Leokadia Karp. Lubin
Opis i analiza przypadku - dziecko nieśmiałe
Leokadia Karp. Lubin
Opis i analiza przypadku dziecka agresywnego
Joanna Grzelka. Gostyń
Opis i analiza przypadku dziecka z niedosłuchem sprawiającego problemy wychowawcze
Magdalena Kaniewska - Przygońska. Turek
Opis i analiza działań podjętych w celu wyeliminowania dużej liczby zwolnień lekarskich z gimnastyki podstawowej i wytrzymałości biegowej dziewcząt
Zbigniew Zalewski. Zambrów
Rozwijanie świadomości proekologicznej. Opis i analiza przypadku edukacyjnego
Agnieszka Balcerak - Miller. Rawa Mazowiecka
Opis i analiza przypadku edukacyjnego - I
Marzanna Pawelec. Narol
Opis i analiza przypadku edukacyjnego - II
Marzanna Pawelec. Narol
Niechęć do uczestnictwa w lekcjach języka angielskiego. Opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
Katarzyna Wdowiak. Krzeszów Górny
Opis i analiza przypadku
Anna Kulikowska. Rypin
Analiza przypadku
Agata Świeboda. Piwniczna - Zdrój
Analiza przypadku wychowawczego
Mirosława Skorupska. Ełk
Opis i analiza współpracy z instytucjami
Lidia Głowik. Chociwel
Analiza przypadku - Eliminowanie nieśmiałości u dziecka 4-letniego w grupie przedszkolnej
Iwona Patroniak. Włocławek
Opis i analiza rad pedagogicznych w szkole podstawowej
Lidia Głowik. Chociwel
Analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym
Bozena Skoczewska. Osiek
Analiza przypadku - Niski stopień opanowania rozwiązywania zadań tekstowych
Bożena Skoczewska. Osiek
Opis i analiza przypadku rozwiązywania problemu wychowawczego i edukacyjnego
Zofia Wójcik. Siedliska - Bogusz
Opis indywidualnego przypadku ucznia
Grzegorz Gomółka. Łuków
Opis i analiza zespołu samokształceniowego
Lidia Głowik. Chociwel
Opis i analiza przypadku - Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo
Lidia Głowik. Chociwel
Opis i analiza przypadku braku integracji ucznia ze środowiskiem rówieśniczym
Maria Pisarska. Łódź
Studium przypadku dziecka - klasa I
Anna Nowak. Leszno
Opis i analiza: Szkolne festiwale piosenki dziecięcej
Lidia Głowik. Chociwel
Dlaczego dzieci odmawiają przyjmowania pokarmów, w stopniu prowadzącym do wychudzenia organizmu? Studium indywidualnego przypadku
Marta Mąka. Świecie
Wpływ trudności edukacyjnych na emocje dziecka - analiza przypadku
Sylwia Dudczak - Wachowska. Szczecin
Diagnoza indywidualnego przypadku dziecka
Justyna Jasińska. Giżycko
Opis i analiza przypadku - Dziecko z trudnościami w uczeniu się
Hanna Wędrowska - Saramak. Ryn
Opis i analiza przypadku - Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu
Hanna Wędrowska - Saramak. Ryn
Analiza przypadku - uczeń stwarza problemy wychowawcze
Andrzej Sioma. Zamosc
Analiza przypadku - uczeń nadpobudliwy
Andrzej Sioma. Zamosc
Analiza przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi
Joanna Mazur. Bojszów
Przypadek dziecka mającego trudności w uczeniu się matematyki
Agnieszka Kawalec. Gorzejowa
Analiza przypadku: Absencja ucznia na zajęciach szkolnych i agresywne zachowania
Janusz Przydworski. Szymanów
Zastosowanie wybranych metod w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością ruchową, ich wpływ na procesy poznawcze - Studium przypadku
Agnieszka Turek. Świdnica
Analiza przypadku: Uczeń nieśmiały, wywodzący się z ubogiej rodziny
Renata Kozłowska. Człuchów
Analiza przypadku: Uczeń z fałszywym obrazem Boga, sprawiający trudności wychowawcze
Renata Kozłowska. Człuchów
Opis i analiza przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania i z trudnościami w nauce
Iwona Rogalska. Skarżysko - Kamienna
Przypadek ucznia charakteryzującego się szczególnymi zdolnościami językowymi
Joanna Rożek. Gniezno
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązania problemu wychowawczego
Agnieszka Jabrzemska. Kluczbork
Opis i analiza wprowadzenia skutecznych metod ograniczających negatywne skutki nadpobudliwości
Janina Osolińska. Siemianowice Śląskie
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dotyczących ucznia
Monika Stańczyk. Piaseczno
Studium przypadku: Brak akceptacji przez środowisko rówieśnicze
Ewa Łazarska. Suwałki
Awans zawodowy - opis i analiza konkursu wielkanocnego
Beata Wyszyńska. Połczyn - Zdrój
Analiza przypadku edukacyjnego: Uczeń po przeszczepie szpiku kostnego
Anna Paściak. Hyżne
Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczo - pedagogiczna
Monika Nowak-Kowalska. Andrychów
Analiza przypadku wychowawczego: Integracja zespołu klasowego
Barbara Nabiałczyk. Piaseczno
Opis i analiza przypadku organizacyjno - programowego - kształtowanie postawy proekologicznej
Barbara Nabiałczyk. Piaseczno
Opis i analiza przypadku
Grażyna Niemiec - Kolarczyk. Rybnik
Analiza przypadku
Agnieszka Gorzawska. Rybnik
Opis i analiza przypadku - Zachowania agresywne w szkole
Aneta Kurzawa. Turek
Opis i analiza przypadku: Trudności wychowawcze dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
Ewa Jakubowska. Nowa Sól
Analiza przypadku: Problem z adaptacją dziecka nieśmiałego w przedszkolu
Urszula Gajdecka. Poddębice
Opis i analiza przypadku uczennicy niesprawnej manualnie z zaburzeniami emocjonalnymi
Małgorzata Regiel. Ustrzyki Dolne
Opis i analiza przypadku wychowawczego - dziecko nadpobudliwe psychoruchowo
Anna Zaborska. Skarżysko - Kamienna
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły podstawowej niedostosowanego społecznie
Sławomir Gruszczyński. Lublin
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły zawodowej niedostosowanego społecznie
Sławomir Gruszczyński. Lublin
Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce
Agnieszka Tokarz - Zwierz. Kłodzko
Opis i analiza przypadku "Braku akceptacji przez środowisko rówieśnicze"
Justyna Ciepielewska. Dąbrowa
Opis i analiza przypadku
Jacenty Simlat. Pilczyca
Opis i analiza przypadku rozwiązania problemu dydaktycznego
Dorota Banaś. Radom
Opis i analiza przypadku - "Niepowodzenia grupy uczniów, poszukujących materiałów do realizowanego projektu"
Barbara Dębczak. Katowice
Opis i analiza przypadku wychowawczego: PRZYCZYNY ZMIAN W ZACHOWANIU UCZNIA ZDOLNEGO
Irena Stępnik. Chociw
Opis i analiza przypadku pracy z uczniem zdolnym
Małgorzata Żybura. Czudec
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązania problemu edukacyjnego - trudności w nauce.
Anna Banasik. Kielce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.